Academic Resources


Khemraj Poudel MBA (PU) gold medalist

Dibas Poudel MBS (TU)

Prasant Subedi MBA (TU)

Jeewan Tamang MBS (TU)                                                                                                                                                              

Jivaj Basnet MBS (TU)

Samir Singh MSC[Mathematics], MA[philosophy][Delhi University]

Bikash Dhakal MEd (TU)

Binod Poudel MBS (TU)

Uddhabhari Bhattarai MA BEd (TU)

Ishwori Shrestha MA (TU)

Chapala Dhakal MEd. (TU)

Bhola Nath Dhakal MA BEd (TU)

Rajendra Pd. Dhakal MA BSC (TU)

Prof.Dr. Shreedhar Gautam

Dr.Pramod Dhakal

Prof.Dr.Shridher Gautam